MŰHELYMUNKÁK

A projekt során összesen 12 db műhelymunkát valósítunk meg, amelyből 10 db Magyarországon, Besenyszögön valósul meg az alapítvány által működtetett Népi Kismesterségek Tájházában, amely költséghatékony megoldás, mivel nem kapcsolódik hozzá bérleti díj. A műhelymunkák a magyar partner mellett mindig oly módon zajlanak, hogy a résztvevők között legyen a külföldi partnerektől érkező megvalósító is.  Két alkalommal Németországban, Waidenbach-ban valósítunk meg műhelymunkát, amelyhez nem rendeltünk költséget, viszont elengedhetetlennek tartjuk a működő jógyakorlatok megfigyeléséhez és elemzéséhez amellett, hogy a külföldi partner végzi az adatgyűjtést és az adott szolgáltatás bemutatását a műhelymunkák során. A műhelymunkákba a szakmai megvalósítókon kívül bevonjuk a célcsoportot is, amely jelen esetben azokat a személyeket jelenti, akik az általunk kutatott szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak.  A műhelymunkák átlagosan 20 fő magyar és nemzetközi résztvevő bevonásával zajlanak, a projekt során összesen 12 alkalommal (évente hatszor). A nemzetközi szakmai megvalósítók részére a projektbe betervezésre került a gépkocsival történő utazás költsége, valamint a műhelymunkákhoz kapcsolódó catering. Az ellátást besenyszögi családoknál oldjuk meg, mivel a településen és 15 km-es körzetében nem működik semmiféle kereskedelmi szálláshely.

 

A projekt keretében új projekt honlapunkat használjuk. Ez a projekt elején megtörténik. A karbantartást a projektvezető folyamatosan végzi a szakmai vezetőtől és a disszeminációért felelős külső marketing szakembertől származó leírásokkal. A projekt során minimum 100 bejegyzést teszünk közzé. A honlapon dokumentáljuk az együttműködés minden mozzanatát: a műhelymunkákat, tanulmányutakat, kutatásokat. A szöveges részek mellett a fotódokumentáció is itt elérhető. Szintén itt tesszük közzé az online formában elérhető kutatási jelentéseket és szakmai összegzést. A honlapot folyamatosan frissítjük a projekt megvalósítás időszaka alatt és a fenntartási időszakban is elérhetőek lesz a projektről készült dokumentáció.

 

A projekt legfontosabb eredményeként az alapítványunk látóköre kitágul és képessé válik olyan megoldásokat meglátni, amelyek más nemzetnél jól működnek és adaptálhatók, vagy kisebb változások, helyi igényekre való módosítás alapján adaptálhatók a helyi régiókba, a helyi problémákra válaszlehetőséget biztosítva. Emellett képet kapunk arról is, hogy hogyan adhat hangot egy civil szervezet az érdekinek, hogyan juthatnak el ötletek a döntéshozók felé annak érdekében, hogy egy innovatív ötlet támogatókra találjon.

A kultúra bázisára építhető komplex kompetenciafejlesztő programok, mint új szolgáltatások tanulmányozása és megismerése, majd egy későbbi projekt során annak megismertetése az ifjúsági korosztállyal eleinte szabadidős programok, később a tehetséges, érdeklődő fiatalok számára képzések formájában hozzájárul az archaikus mesterségek megőrzése mellett a fiatalok – köztük a leghátrányosabb helyzetben élők – boldogulásához, mint a kreatív ipar területén tevékenykedő vállalkozóvá válás segítése tevékenység révén.

 

A család szerepének erősítésére irányuló kutatások, valamint az új típusú generációs együttműködések (idősek – fiatal házasok közötti szimbiózis) segíti a magyarországi szociális ellátás problémáit, egyúttal segíti a fiatalok, gyerekes családok boldogulását (pl. pótnagyi szolgálat, szívességcsere központ), új, innovatív, alacsony költségvetésből megvalósítható programok révén. Ezekről már hallottunk, de számos új innovatív megoldást találhatunk még, amely szintén adaptálható és a fenti eredményeket hozza.

 

A projekt keretében létrehozott fejlesztések költségei a projekt költségvetésében találhatóak.  Alapítványunk regisztrált, önkénteseket fogadó szervezetként működött már a pályázat benyújtását megelőzően is, évek óta jelen van munkánkban az önkéntesség, így a fenntartási időszakban tudjuk vállalni a további kapcsolattartást és az elért eredmények folyamatos fejlesztést. A projekt keretében létrehozott szakmai tapasztalatra építve alapítványunk olyan új szolgáltatásokat képes majd nyújtani, amely komoly társadalmi haszonnal bír, emellett alapítványunk az új típusú szolgáltatások koordinálásából származó bevételeit működési költségeinek finanszírozására és további fejlesztésekre, programokra és disszeminációra  fordíthatja.

A projekt szakmai programjának fenntartása a projektgazda alapítvány feladata lesz. A létrehozott program előzetesen felmért, valós igényekre épül, amely a település és helyi vidékfejlesztési stratégia középtávú stratégiájában megfogalmazott tevékenységeikhez teljes mértékben illeszkedik. Alapítványunk vállalja, hogy nyilvános on-line hozzáférést biztosít a projekt keretében megvalósult kutatásról készült zárójelentéshez, valamint hogy a projekt során létrejött szakmai együttműködéseket fenntartja.  A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések számáról a projektgazda beszámolót nyújt be a Támogató részére. A beszámoló tartalma a fenntartási időszakra vagy annál hosszabb időre készített közös munkaterv féléves megvalósításának bemutatása.

A projekt megvalósításához rendelkezésre áll a humán erőforrás, akik megfelelő kompetenciákkal és szakmai tudással rendelkeznek a fenntartási időszakban megtartásra kerülő programok lebonyolítására (az alapítvány jelenleg 1 főt foglalkoztat, valamint megbízási jogviszonyban állunk egyes tevékenységek ellátására például könyvelés, pedagógiai célú programok, múzeumpedagógiai órák vezetése megfelelő végzettségű szakértőkkel és önkénteseink száma is egyre nő. A projekt keretében létrehozott tartalom elévülési ideje legalább 5 év, ezért leghamarabb 2025-ben szükséges erőforrásokat rendelni az újabb fejlesztési terv kidolgozásához, amelynek szintén valós igényeken kell alapulnia, a társadalmi-gazdasági változások és az aktuális trendek figyelembe vételével.

 

MŰHELYMUNKÁKKAL KAPCSOLATOS BEJEGYZÉSEINK

A foglalkozás feladata ismeretszerzés a gyapjú otthoni körülmények közötti kezeléséről, előkészítéséről, otthoni feldolgozásról. A múzeumi megismerés, ismeretalkalmazás, a munkafolyamathoz szükséges
A műhelymunka két nagy témakör köré szerveződött ezúttal. Az egyik egy Chiovini Szövetség megalapításának tervezése, előkészítése. A másik pedig beszámoló
Két alkalom a betervezett műhelymunka Németországban, Weidenbachban. Ezek egyike a 2019. májusi. A külföldi műhelymunka lehetősége nagyon jó alkalom a
MŰHELYMUNKA IX. 2019. 01.05. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Wesniczky Antal Művelődési Ház   Műhelymunka a projektben: A műhelymunkák
MŰHELYMUNKA VIII. 2018. 12.13. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög, Vehiculum-ház   Műhelymunka a projektben: A műhelymunkák résztvevői magyar
MŰHELYMUNKA VII. 2018. 11.25. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög, Vehiculum-ház   Műhelymunka a projektben: A műhelymunkák résztvevői magyar
A kérdőívet kitöltők beosztás szerinti megoszlása
MŰHELYMUNKA VI. 2018. 10.25. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög, Vehiculum-ház   Műhelymunka a projektben: A műhelymunkák résztvevői magyar
MŰHELYMUNKA V. 2018. 08.28. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög, Vehiculum-ház Résztevők: Johann és Jolantha Nagengast Weidenbach, az EFOP-5.2.2-17-2017-00012
MŰHELYMUNKA IV. 2018. 08.10. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Németország Weidenbach Ringstraße (Evangélikus Közösségi Ház)   Projekt tevékenység leírása:
MŰHELYMUNKA III. 2018. 04.06. Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög   Projekt tevékenység leírása: A projektben évente 6 db
MŰHELYMUNKA II. 2018. 03.29 Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög   Projekt tevékenység leírása: A projektben évente 6 db
MŰHELYMUNKA I. 2018. 03.16 Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Besenyszög   Projekt tevékenység leírása: A projektben évente 6 db