TANULMÁNYUTAK

Évente 4 alkalommal, azaz a projekt 24 hónapos megvalósítása során összesen 8 alkalommal szervezünk és valósítunk meg tanulmányokat Magyarországon belül, fejlesztendő régiókban. A tanulmányutakon hazai és nemzetközi szakemberek, a célcsoport képviselői vesznek részt.  A résztvevők csoportját úgy állítjuk össze, hogy a tanulmányúton minden alkalommal részt vegyen minimum 5 fő hazai kutató. Az egyes tanulmányutakon résztvevők száma 30 fő. A projekt megvalósítás időtartama alatt legalább 40 különböző szakember és célcsoport tag vesz rész oly módon, hogy lesznek olyan személyek, akik több alkalommal is  részt vesznek a tanulmányutakon, de őket egyszer vesszük számításba, hogy a projektben tervezett 30 főt (különböző személyek) elérjük.

A tanulmányutak során az EFOP célrégiókban szállunk meg, amelynek több oka is van. Említetünk, hogy Besenyszög település 15 km-es körzetében nem találni szálláshelyet, főleg olyat nem, amely egy 30 fős csoport elszállásolására alkalmas. Másrészt érdemes a magyarországi gyakorlatot és lehetőséget is megvizsgálni nemzetközi szakemberek részvételével, akik más nézőpontból képesek vizsgálni egy-egy adott lehetőséget és közben szemléltethetik, megismertethetik a többi résztvevővel saját jógyakorlataikat és ötleteiket.

A tanulmányutak az alábbiak szerint valósulnak meg:

Észak-Magyarországon két alkalommal valósítunk meg tanulmányutat, időtartama 4 nap/3 éjszaka.  A régió kiválasztásának legfontosabb indoka a környék etnikai csoportjainak kultúrájára épített jó működő hagyományőrző és gazdasági szolgáltatások tanulmányozása (pl. matyók, a matyó kultúrára épített kézműves tárgyak, ajándékok, helyi népi kismesterek megismerése – hímzés, fonás, varrás a matyó kultúra, szín- és motívumvilágra építve), a roma kultúra egyediségére és kincseire építhető szolgáltatások vizsgálata (zene, gasztronómia, divat/színvilág, stb.) A tanulmányúton résztvevő hazai és nemzetközi szakemberek száma: 30 fő.

A Dél-Alföldön 4 nap/3 éjszaka időtartamban két alkalommal valósul meg tanulmányút. A helyszín kiválasztásának indoka a hely viszonylagos közelsége Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez. Itt is a különféle népcsoportok hagyományaira épülő lehetőségeket vizsgáljuk (pl. fazekasság, helyi sajátosságra épített kompetenciafejlesztő programok, mint példákul szókincsfejlesztés múzeumpedagógiai módszerekkel). A tanulmányúton résztvevő hazai és nemzetközi szakemberek száma: 30 fő.

A harmadik régió, ahol tanulmányutat valósítunk meg, az a Nyugat-Dunántúl. Azért esett erre a helyre a választásunk, mert ez esik legtávolabb Besenyszögtől, ezáltal más típusú szemléletmóddal, nagyobb különbségekkel találkozhatunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megszokotthoz képest. A táj etnikai összetétele változatos, a vidék viszonylagos fejlettsége jógyakorlatok felfedezését, adaptálását hordozza magában. A tanulmányút 6 nap/5 éjszaka időtartamban valósul meg összesen 4 alkalommal. A tanulmányúton résztvevő hazai és nemzetközi szakemberek száma: 30 fő.

Az összehasonlító kutatás tervezet

A projekt céljainak megfogalmazásánál arra törekedtünk, hogy valós eredményeket lehessen elérni. A projekt jellegét tekintve egy olyan kutatási tervet állítottunk össze, mely a megfogalmazott céljaink megvalósulásának állapotát képes mérni. Az elégedettség mérés mára egy olyan interdiszciplináris területen található, ahol a szociológiai jellemzők mellett az évek során egyre inkább azt mutatja, hogy egy olyan összetett pszichológiai folyamattá vált, melynek elemzése során egyszerű átlagszámítással épp a legfontosabb mélyen fekvő érzésekhez nem jutunk hozzá. A „Minden mérhető, és mérni is kell” elvet alkalmazva, -melyhez a szakmai kivitelezőknek bizonyított kompetenciája van,- reményeink szerint olyan eredményekhez jutunk, ami a nyilvánosságra hozatallal mások munkáját is segíti.

A kutatási területek, mint az esélyteremtő társadalmi felzárkóztatási modell kidolgozása és mintaprogram közös megvalósítása, valamint a jógyakorlatok megismerése és cseréjének eredményei számokkal mérhetőek. A legőszintébb vélemények feldolgozását teszi lehetővé az ifjúsági együttműködések erősítése. A hosszútávú kapcsolat ápolásához szinte elengedhetetlen a civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése kapcsán keletkező tapasztalatok, vélemények feldolgozása és közlése.

A projekt megvalósítandó tervét megelőzte egy közös „brainstorming”, mely módszer a legkiválóbb egy kötetlen ötletelésre. Ez a munkaszervezési mód a tapasztalatok szerint katalizálja az alkotómunkát, de az elmélyült egyéni munkát, az önképzést is, illetve csapatépítő jellegével egy kezdeti munkamenetet lehet felállítani, amire projektünk gondolat menete, "VONALA" is támaszkodik.

Nem csak a vállalatok és a tudomány számára, de az élet minden területén egyre fontosabb az elégedettség, így érthető, hogy ezt számszerűsíteni, mérni kell. Az elégedettség vizsgálata, annak eredményei, elengedhetetlen információkkal szolgálnak, tájékoztatnak a minőségpolitika eredményeiről és a jövőben várható sikerekről vagy kudarcokról. Csak az irányítható, ami mérhető. A minőségtől függ a projekt résztvevők elégedettsége, és ettől függ egy projekt mind emocionális és gazdasági nyereségessége. A teljes körű minőségirányítás (TQM) filozófiája is a „vevők” elégedettségére épül, akik nálunk, ebben az esetben, a projekt szereplői.

TANULMÁNYUTAKKAL KAPCSOLATOS BEJEGYZÉSEINK

A Gyulán eltöltött idő minden résztvevő szánára nagyon hasznos volt, hiszen a programunk részeként minden szakember megtalálta a maga szakterületének
Besenyszög- Weidenbach csopaki tanulmányút Dátum: 2019. augusztus 4.-augusztus 9. Résztvevők száma: 30 fő A résztvevő személyek magyar és német oldalról
Beszámoló a csíkpálfalvi csoport csopaki tanulmányi útjáról Dátum: 2019.08.04-11. (5 éjszaka) Résztvevők száma: 30 fő A tanulmányozni kívánt szolgáltatás(ok): Településen
2018. október 19-22. Tanulmányi kirándulás   A tanulmányi kirándulás összeállításában a következő tanulmányozni kívánt célok voltak a mérvadóak: múzeumok, tájházak,
Tanulmányi út beszámoló 2018. augusztus 18. – 2018. augusztus 23. Bevezető   A tanulmányi kirándulás összeállításában a következő tanulmányozni kívánt
Beszámoló Nem a projektből finanszírozott tanulmányi útról Helyszín: Weidenbach Németország Idő: 2018.augusztus 05-12 Partnerschaftsverein Weidenbach-Besenyszög   2018. augusztus 05. vasárnap
Tanulmányi út beszámoló   Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: „Fonalak és vonalak” Helyszín: Nyugat-Dunántúl, Győr-Moson-Sopron Megye (Rábaköz) Időpont: 2018. július 16. –
Tanulmányút Beszámoló Projektkód: EFOP-5.2.2-17-2017-00012 Projektcím: ”Fonalak és vonalak” Helyszín: Észak-Magyarországi régió Időpont: 2018. május 31. – június 3.   Jelen